Zarządzenie Nr 86/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 września 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 53/2 położonej w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 / zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 53/2 w miejscowości Idzbark  w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Jan Brzozowski - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek;

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100300
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości