Zarządzenie Nr 85/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 
     Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się:
1) Panią Marzenę Skowrońską – starszego specjalistę pracy socjalnej;
2) Panią Mariolę Fijas – starszego specjalistę pracy socjalnej;
3) Panią Teresę Kwiatkowską – starszego specjalistę pracy socjalnej;
4) Panią Barbarę Karolak – starszego specjalistę pracy socjalnej;
5) Panią Urszulę Bajtus – starszego specjalistę pracy socjalnej;
6) Panią Wiolettę Osiecką – specjalistę pracy socjalnej;
7) Panią Kazimierę Kikul – starszego specjalistę pracy socjalnej;
8) Panią Sylwię Dreszler – referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2022, ostatnia aktualizacja: 16.05.2022, odsłon: 172


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679918
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości