Zarządzenie Nr 85/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 lipca 2010r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Utwardzenie drogi dojazdowej i placów wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Gimnazjum w Durągu.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie Utwardzenie drogi dojazdowej i placów wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Gimnazjum w Durągu powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Zbigniew Tomczyk;

 

      5. Członek - Danuta Kucharczuk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2010, ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238743
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości