Zarządzenie Nr 85/07

Wójta Gminy Ostróda

 z dnia 28 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

     Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

§1. Powierzam funkcję dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie Pani Jadwidze Drobisz na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007r. do 31.08.2012 r.

     

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.09.2007, ostatnia aktualizacja: 27.09.2007, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238612
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości