Zarządzenie Nr 84a/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 lipca 2010r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

  § 1. Powołuję Pana Andrzeja Pęzińskiego Sekretarza Gminy Ostróda na Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

  § 2. Traci moc zarządzenie Nr 13/00 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2000r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Maria Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2010, ostatnia aktualizacja: 17.08.2010, odsłon: 788


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214613
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości