Zarządzenie Nr 84/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 czerwca 2018 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 97/1, o obszarze 1512 m2, położoną w obrębie Kątno, gmina Ostróda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą Kw EL1O/00051101/3.
 
  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 07 czerwca 2018 r. Rep. „A” Nr 4600/2018 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anita Maciejewska i Notariusz Agnieszka Buczkowska w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 266


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907429
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości