Zarządzenie Nr 84/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 czerwca 2017 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Na podstawie art. 36 a ust.1 i ust. 13 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powierzam stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 Pani Katarzynie Wrzesińskiej od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.06.2017 r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.06.2017, ostatnia aktualizacja: 16.06.2017, odsłon: 637


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218947
odsłon strony

Aktualnie mamy
81 gości