Zarządzenie Nr 84/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 czerwca 2016r.
 
zmieniające zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  ,,Budowa kanalizacji sanitarnej o sieci wodociągowej dla m. Morliny
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015r., poz. 2164 / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W zarządzeniu Nr 73/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  ,,Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej dla m. Morliny” § 1 otrzymuje brzmienie:
 
 ,, § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 na zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Morliny”  powołuje się komisję przetargową
  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Roman Szewczyk;
     2) Członek  – Zbigniew Tomczyk;
     3) Członek –  Marek Wydrzyński;
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.”
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.06.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
 
 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.06.2016, ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215623
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości