Zarządzenie Nr 84/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 lipca 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:
 
  a) działka nr 675/13 o pow. 0,1695 ha;
 
  b) działka nr 675/25 o pow. 0,2232 ha;
 
  c) działka nr 675/26 o pow. 0,2503 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.07.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.07.2014, ostatnia aktualizacja: 28.07.2014, odsłon: 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822641
odsłon strony

Aktualnie mamy
90 gości