Zarządzenie Nr 84/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 lipca 2010r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/- zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Artur Lewartowski- przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Grażyna Pydyn - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Marta Romanowska  - członek komisji, podinspektor Ref. Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Durąg, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 56/2 o pow. 0,0600 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2010, ostatnia aktualizacja: 21.07.2010, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214815
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości