Zarządzenie Nr 84/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 grudnia 2008 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam:

 

1/ Panią Joannę Mieczkowską w Szkole Podstawowej w Brzydowie.

 

2/ Panią Jolantę Okoniewicz w Szkole Podstawowe w Lipowie.

 

3/ Pana Macieja Fryczyńskiego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie.

 

4/ Panią Dorotę Łukasik w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach.

 

5/ Panią Barbarę Rajewską w Szkole Podstawowej w Szyldaku.

 

6/ Panią Urszulą Zielińską w Szkole Podstawowej w Wygodzie.

 

7/ Panią Danutę Kamińską w Szkole Podstawowej w Zwierzewie.

 

8/ Panią Annę Małecką w Gimnazjum w Durągu.

 

9/ Panią Annę Jaworską w Gimnazjum w Lipowie.

 

10/ Pana Rafała Jaremę w Gimnazjum w Ostródzie.

 

11/ Panią Wiesławę Kobiałkę w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie.

 

12/ Panią Jadwigę Deorocką w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach.

 

do zastępowania dyrektora na czas jego nieobecności.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.12.2008, ostatnia aktualizacja: 05.12.2008, odsłon: 982


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526928
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości