Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 Zarządzenie Nr 84/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż I etap”

 

      Na podstawie § 16 pkt.12 Zarządzenia Nr.18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. W oparciu o zgłoszenie Wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg Mostów i Robót Inżynieryjnych Spółka z.o.o. Górka 3d 14-100 Ostróda ustalam na dzień 13 września 2007 roku odbiór zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr. 2645027 Samborowo-Gierłoż I etap.”

 

      § 2. Do odbioru końcowego w/w zadania powołuję komisję w składzie:

 

      1. Gustaw Marek Brzezin - Przewodniczący;

 

      2. Marek Wydrzyński - członek;

 

      3. Zbigniew Tomczyk - członek;

 

      4. Roman Szewczyk - członek;

 

      5. Teresa Ołowska - członek.

 

      § 3. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - Sala Posiedzeń Nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie godzina 12.00.

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2007, ostatnia aktualizacja: 04.09.2007, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526922
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości