Zarządzenie Nr 83/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 czerwca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Beata Renans - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Magdalena Burzycka - członek komisji, pomoc administracyjna w Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu, o powierzchni 35 m2, stanowiącego część działki ewidencyjnej Nr 144/33, o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.06.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.06.2018, ostatnia aktualizacja: 08.06.2018, odsłon: 309


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927503
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości