Zarządzenie Nr 83/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 lipca 2014 roku.
 
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne. 
 
Na podstawie art.7 ust.1, art.8 pkt 1 i art.23 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz.150/,w związku z uchwałą Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 – 2018,
Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:  
 
  § 1.1. Ustalam następujące stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego:
 
I STREFA    - 1,87 zł
 
II STREFA   - 1,49 zł
 
III STREFA  - 1,20 zł
 
2.Ustalam następujące stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego:
 
I STREFA    - 0,30 zł
 
II STREFA   - 0,29 zł
 
III STREFA  - 0,28 zł
 
3. Miejscowości wchodzące w skład poszczególnych stref oraz czynniki wpływające na obniżenie lub podwyższenie stawki czynszu określa załącznik do uchwały Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 – 2018,
 
  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 112/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.
 
  §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia  2014 roku.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.07.2014r.
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2014, ostatnia aktualizacja: 29.07.2014, odsłon: 699


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622609
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości