Zarządzenie Nr 83/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 lipca 2012r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

Na podstawie art. 36a ust.6 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

 3 przedstawicieli:

a/ organu prowadzącego:

 Andrzej Pęziński

 Janina Roman

 Tomasz Klimecki

 

2 przedstawicieli:

b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 Regina Okoń

 Joanna Pawłowska

 

1 przedstawiciel:

c/ Rady Pedagogicznej

 Aneta Korwiel

 

d/ Rady Rodziców

 Małgorzata Ługiewicz

 

e/ Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Zygmunt Fleszar

                                                                    

f/ Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność”

 Danuta Kalbarczyk-Pec

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.07.2012, ostatnia aktualizacja: 09.07.2012, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527014
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości