Zarządzenie Nr 83/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2007r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2007".

 

       Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

   §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2007” w następującym składzie:

 

1. Zdzisława Michałowicz - Przewodniczący;

 

2. Małgorzata Filipowiak - Zastępca Przewodniczącego;

 

3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

4. Grzegorz Kłoss - Członek;

 

5. Zygmunt Paprotny - Członek.

 

§ 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu maja 2007r. II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa  przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2007r.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 15/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 lutego 2007r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.10.2007, ostatnia aktualizacja: 08.10.2007, odsłon: 861


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214680
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości