Zarządzenie Nr 83/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 listopada 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie“.

 

      a podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /,  zarządzam co następuje:

 

       1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

   1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

   2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

   3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

   4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

   5. Członek - Marek Poręcki.

 

       2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

       3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

       4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 15.11.2005, ostatnia aktualizacja: 15.11.2005, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235942
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości