Zarządzenie Nr 83/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora

 

      Na podstawie art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr. 67 poz. 329 z późn. zmianami) - po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych z uzgodnieniu z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji dyrektora:

 

   - Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie Pani Elżbiecie Ciechanowicz na okres 5 lat, tj. od 01.09.2004 r. do 31.08.2009 r.

 

   - Przedszkola Samorządowego w Samborowie Pani Ewie Sawickiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2004 r. do 31.08.2009 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 993


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563719
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości