Zarządzenie Nr 82/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Teresa Ołowska - członek komisji, Kierownik Ref. Finansowego Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Marek Wydrzyński - członek komisji, Inspektor zastępca kierownika Ref. Inwestycji, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Ostróda.

 

4. Łucja Fafińska -członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

5. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górka, oznaczoną jako działki: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha, stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.12.2008, ostatnia aktualizacja: 01.12.2008, odsłon: 990


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563503
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości