Zarządzenie Nr 82/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 24 sierpnia 2004r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U Nr 9,poz. 30 z późn.zm/ i uchwały Nr XXXIV /284/ 01 z dnia 24 maja 2001r. W sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata / - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż udziału 16/100 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 62/3, położonej w miejscowości Katno.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 939


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526760
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości