Zarządzenie Nr 8/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 stycznia 2022 r.
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

 
   Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Ostróda, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
 § 2. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Ostróda, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 stycznia 2022 r.
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

 
 
Lp.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca 2022 r.
od godz. 8.00
do 25 marca 2022 r.
do godz. 15.00
od 4 maja 2022 r.
od godz. 8.00
do 20 maja 2022 r.
do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 28 marca 2022 r.
do 1 kwietnia 2022 r.
od 23 maja 2022 r.
od 27 maja 2022 r.
.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
30 maja 2022 r.
do godz. 15.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 11 kwietnia 2022 r.
do 22 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 1 czerwca 2022 r.
do 8 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
25 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
14 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
 
 
                           
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr  8/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 stycznia 2022 r.
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Ostróda
 
 
Lp.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca 2022 r.
od godz. 8.00
do 25 marca 2022 r.
do godz. 15.00
  od 28 kwietnia 2022 r.
od godz. 8.00
do 13 maja  2022 r.
do godz. 15.00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  klasy I   publicznej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 28 marca 2022 r.
do 1 kwietnia 2022 r.
od 23 maja  2022 r.
do 27 maja  2022 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
30 maja  2022 r.
do godz. 15.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 11 kwietnia 2022 r.
do 22 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 2 czerwca 2022 r.
do 9 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
 
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
25 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
13 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
 

 

Data przekazania do publikacji: 10.01.2022
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2022, ostatnia aktualizacja: 11.01.2022, odsłon: 475


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058033
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości