Zarządzenie Nr 8/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 stycznia 2020 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Ewelina Ignaczewska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Tomasz Kosecki – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż zabudowanej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 158/2, o powierzchni 0,1721 ha, położonej w obrębie Turznica.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.01.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.01.2020, ostatnia aktualizacja: 17.01.2020, odsłon: 507


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100690
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości