Zarządzenie Nr 81/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 czerwca  2018 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza do wydzierżawienia grunt o pow. 387 m2, stanowiący część działki ew. Nr 166/47, o pow. 0,2364 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda, na okres 3 lat.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.06.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.06.2018, ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, odsłon: 268


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11926966
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości