Zarządzenie Nr 81/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 czerwca 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobie gminy Ostróda
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz.446) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych położonych w Kajkowie ul. Słoneczna 6/1 i 6/1a oraz Samborowie ul. Dworcowa 22/2,stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Ostróda w następującym składzie:
 
1) Cezary Wawrzyński – przewodniczący komisji
2) Urszula Bajtus – członek komisji
3) Władysław Jankiewicz – sekretarz komisji
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.06.2017 r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 30.06.2017, ostatnia aktualizacja: 30.06.2017, odsłon: 612


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219515
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości