Zarządzenie Nr 81/2013

Wójta Gminy Ostróda

 zdnia 16 lipca 2013 r.

 

 

wsprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansna stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

§ 1. 1. Na podstawie art.9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.,

Nr97, poz. 674 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dlaPana Miłosza Okrucińskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczycielamianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

2. W skład Komisji wchodzą:

 1) Janina Roman -Przewodnicząca Komisji

 2) Regina Okoń - Przedstawiciel organusprawującego nadzór pedagogiczny

 3) Małgorzata Gajewska - Dyrektor ZespołuSzkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie

 4) Maria Sienkiewicz - Ekspert

 5) Barbara Szabelska - Ekspert

 6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel ZwiązkuZawodowego

 

3. Posiedzenie Komisjiodbędzie się w dniu 2 sierpnia 2013 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda,ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 401.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życiez dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.07.2013r.

Osoba przekazująca: JaninaRoman

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2013, ostatnia aktualizacja: 17.07.2013, odsłon: 858


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058145
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości