Zarządzenie Nr 81/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21.08.2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Janina Roman;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.09.2007, ostatnia aktualizacja: 14.09.2007, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238576
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości