Zarządzenie Nr 8/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 stycznia 2007 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „ Adaptacja budynku koszarowego na potrzeby Urzędu Gminy w Ostródzie - etap II “.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Adaptacja budynku koszarowego na potrzeby Urzędu Gminy w Ostródzie - etap II” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.02.2007, ostatnia aktualizacja: 08.02.2007, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214635
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości