Zarządzenie Nr 8/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 stycznia 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie „Remonty bieżące dróg gminnych w latach 2005 - 2006

                                  

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie „Remonty bieżące dróg gminnych w latach 2005 - 2006” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński.

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski.

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk.

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214870
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości