Zarządzenie Nr 08/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1. Korzystanie z gminnych sal sportowych jest odpłatne.

 

      2. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych.

 

      § 2. Opłatę pobiera się za każdą godzinę przebywania w sali.

 

      § 3. Grupa zorganizowana znajduje się na sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.

 

      § 4. Grupa zorganizowana znajduje się na sali w Tyrowie w obecności osoby upoważnionej przez Wójta Gminy.

 

      § 5. Wysokość opłaty wymienionej w § 2. ustala się w następującej wysokości:

 

      1. Brzydowo 17,00 zł. + VAT 22%;

 

      2. Idzbark 8,00 zł. + VAT 22%;

 

      3. Lipowo 17,00 zł. + VAT 22%;

 

      4. Szyldak 17,00 zł. + VAT 22%;

 

      5. Tyrowo 12,00 zł. + VAT 22%;

 

      6. Zwierzewo 12,00 zł. + VAT 22%;

 

      7. Samborowo 17,00 zł. + VAT 22%.

 

      § 6. Odpłatność za sale sportowe przy szkołach pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują do kasy Urzędu Gminy.

 

      § 7. Odpłatność za salę sportową w Tyrowie pobiera upoważniona osoba i uzyskaną kwotę przekazuję do kasy Urzędu Gminy.

 

      § 8. Zasady korzystania z sal sportowych określają ich wewnętrzne regulaminy.

 

      § 9. Młodzież ze szkól podstawowych i gimnazjów z terenu gminy jest zwolniona z opat.

 

      § 10. Traci moc uchwala Zarządu Gminy Ostróda Nr 174/169/02 z dnia 18 stycznia 2002r.

 

      § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 07.03.2004, ostatnia aktualizacja: 07.03.2004, odsłon: 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526904
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości