Zarządzenie Nr 80/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 czerwca 2017 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej obrębie i miejscowości Kątno, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 85/50 o powierzchni 0,1571 ha, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00013081/8.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 09 czerwca 2017 r. Rep. „A” Nr 732/2017 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dominik Malarski w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3/1, 14-100 Ostróda, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.06.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.06.2017, ostatnia aktualizacja: 09.06.2017, odsłon: 667


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213775
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości