Zarządzenie Nr 80/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwety Miszkiel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

      2. W skład Komisji wchodzą:

 

   1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji,

 

   2) Ewa Malinowska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 

   3) Waldemar Zagórny - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie,

 

   4) Elżbieta Okrucińska - Ekspert,

 

   5) Bożena Bohdziewicz - Ekspert,

 

   6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

      3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2007 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój Nr 23.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2007, ostatnia aktualizacja: 27.08.2007, odsłon: 850


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238856
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości