Zarządzenie Nr 80/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 lipca 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda”

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Janina Roman - sekretarz;

 

      3. Marek Wydrzyński - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

                                  

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

                                                        

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 869


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563797
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości