ZARZĄDZENIE Nr 79/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 lipca 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzeniaRegulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórekorganizacyjnych

 

Na podstawie art. 33ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego UrzęduGminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta GminyOstróda z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UrzęduGminy Ostróda; Wójt Gminy Ostródazarządza, co następuje:

 

§ 1 W załączniku do zarządzeniaNr 21A/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzeniaRegulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórekorganizacyjnych dodaje się w § 6 ust. 3 – wiersz nr 18 tabeli, o treści:

 

18

Stanowisko Opiekuna Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

OK.l

 

§ 2 Wykonanie Zarządzeniapowierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 17.07.2013r.

Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2013, ostatnia aktualizacja: 17.07.2013, odsłon: 940


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569328
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości