Zarządzenie Nr 79/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

W sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

      Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

      3 przedstawicieli:

 

   a/ organu prowadzącego:

Andrzej Pęziński

Janina Grażyna Roman

Aleksander Kondrusik

 

   b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Agnieszka Kardaś

Joanna Pawłowska

Jerzy Święszkowski

 

      2 przedstawicieli:

 

   c/ Rady Pedagogicznej

Dorota Czarnik

Andrzej Szpila

 

   d/ Rodziców

Katarzyna Nasiadka

Justyna Ciosek

 

      1 przedstawiciel:

 

   e/ Związku Nauczycielstwa polskiego

Zygmunt Fleszar

 

   f/ Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność”

Danuta Kalbarczyk-Pec

 

      § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2007, ostatnia aktualizacja: 22.08.2007, odsłon: 874


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219309
odsłon strony

Aktualnie mamy
84 gości