Zarządzenie Nr 79/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 sierpnia 2003r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2003/2004”

 

      Na podstawie art. 20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2003/2004”.

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Sekretarz - Janina Roman;

 

      3. Członek - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085622
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości