ZARZĄDZENIE Nr 78/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 czerwca 2018 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Postanawia oddać w użyczenie na czas określony, tj. od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Ostródzie:
 
  1) grunt działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha oraz działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha;
 
  2) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10 zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda;
 
  3) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda
 
  w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.06.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.06.2018, ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, odsłon: 296


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927352
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości