Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 maja 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Ewelina Ignaczewska - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Beata Milewska-Piotrowska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako dz. 23/90 o pow. 1,4263 ha.
 
     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.05.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.05.2016, ostatnia aktualizacja: 30.05.2016, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058067
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości