Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2014 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 1050, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W dokumencie Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:
 
w załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania: „Wymagania kwalifikacyjne” dodaje się wiersz nr 24 tabeli, o treści:
 
24.
 
Pomoc Administracyjna
 
III
 
średnie2)
 
-
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.07.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2014, ostatnia aktualizacja: 13.07.2014, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622557
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości