Zarządzenie Nr 78/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora

 

 

      Na podstawie art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w uzgodnieniu z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji dyrektora:

 

   - Szkoły Podstawowej w Brzydowie Panu Markowi Ryszardowi Parolowi na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.

 

   - Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie Panu Waldemarowi Zagórnemu na okres 4 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2011 r.

 

   - Szkoły Podstawowej w Szyldaku Panu Robertowi Pestkowskiemu na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Szkoły Podstawowej w Wygodzie Panu Ryszardowi Brzózce na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Szkoły Podstawowej w Zwierzewie Pani Elżbiecie Jaglińskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie Pani Marii Jolancie Zabłotnej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.

 

   - Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach Pani Ewie Małgorzacie Iwanickiej na okres 1 roku, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2007, ostatnia aktualizacja: 22.08.2007, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238863
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości