Zarządzenie Nr 78/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa przyłączy wodociągowych kol. Brzydowo ”.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Brzydowo kol. ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Marek Wydrzyński,

 

      2. Sekretarz - Roman Szewczyk,

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk,

 

      4. Członek - Krzysztof Ruczyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.11.2005, ostatnia aktualizacja: 08.11.2005, odsłon: 842


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214578
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości