Zarządzenie Nr 78/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 sierpnia 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. z 1998 Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Członek - Artur Lewartowski.

 

   do przeprowadzenia w dniu 20 sierpnia 2003r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „ustalenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek:

 

   - Nr 193/14 i Nr 193/23 - 193/28 w obrębie Tyrowo;

 

   - Nr 10/18 w obrębie Morliny.

 

   Według stanu na dzień 5 grudnia 1990r. i według wartości na dzień decyzji uwłaszczeniowej”

 

      § 2. Komisję rozwiązuję się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 1 051


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16099664
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości