Zarządzenie Nr 77/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 maja 2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat.
 
     Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor do spraw wymiaru podatku i opłat.
 
     § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński-Sekretarz Gminy - Przewodniczący Komisji
 
  2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji
 
  3) Teresa Ołowska, Skarbnik - Członek Komisji
 
  4) Grażyna Car, Inspektor - Członek Komisji
 
     § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
     § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 30.05.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.05.2018, ostatnia aktualizacja: 30.05.2018, odsłon: 388


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907155
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości