Zarządzenie Nr 77/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 czerwca 2017 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji
 
 Na podstawie art. 36 a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami ) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. W Zarządzeniu Nr 74/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji w § 1 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie „c) Anna Klepacka”.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.06.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.06.2017, ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, odsłon: 677


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215620
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości