Zarządzenie Nr 77/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

      Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powierzam funkcję dyrektora:

 

1/ Gimnazjum w Lipowie - Pani Annie Jadwidze Pasiecznik na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.,

 

2/ Zespołu Szkół w Samborowie - Pani Małgorzacie Barbarze Gajewskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.,

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2007, ostatnia aktualizacja: 22.08.2007, odsłon: 934


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563853
odsłon strony

Aktualnie mamy
56 gości