Zarządzenie Nr 77/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 września 2005 r.

 

w sprawie  wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w czasie jego nieobecności

 

      Na  podstawie  art. 39 ust. 7  ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004r., poz. 2572)  zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Wyznaczam:

 

   1/  Panią Joannę Mieczkowską w Szkole  Podstawowej w  Brzydowie,

 

   2/  Panią Henrykę Gostołek w Szkole Podstawowej w Idzbarku,

 

   3/  Panią Jolantę Okoniewicz w Szkole Podstawowej w Lipowie,

 

   4/  Panią Urszulę Janicką w Szkole Podstawowej w Samborowie,

 

   5/  Panią Dorotę Łukasik w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach,

 

   6/  Panią Barbarę Rajewską w Szkole Podstawowej w Szyldaku,

 

   7/  Panią Bożeną Bohdziewicz w Szkole Podstawowej w Tyrowie,

 

   8/  Panią Urszulą Zielińską w Szkole Podstawowej w Wygodzie,

 

   9/  Panią Halinę Kołpacką-Fleszar w Szkole Podstawowej w Zwierzewie,

 

   10/Panią Annę Małecką w Gimnazjum w Durągu,

 

   11/Panią Beatę Ciechanowicz w Gimnazjum w Lipowie,

 

   12/ Panią Jolantę Pruchniewską w Gimnazjum w Ostródzie,

 

   13/ Pana Jerzego Przymenskiego w Gimnazjum w Samborowie,

 

   14/ Panią Krystynę Bohdanowicz w Przedszkolu Samorządowym w Samborowie,

 

   15/ Panią Wiesławę Kobiałkę w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie,

 

   15/ Panią Elżbietę Mral w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach,

 

   16/ Panią Mariolę Maciejewską w Przedszkolu Samorządowym w Tyrowie do zastępowania  dyrektora  na czas jego nieobecności.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.11.2005, ostatnia aktualizacja: 08.11.2005, odsłon: 788


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219103
odsłon strony

Aktualnie mamy
83 gości