Zarządzenie Nr 76/13

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 lipca 2013r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku vat w Gminie Ostróda”

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku vat w Gminie Ostróda” w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Cezary Wawrzyński;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Beata Czerkas;

 

      5. Członek - Katarzyna Borowska

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.07.2013r.

Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.07.2013, ostatnia aktualizacja: 10.07.2013, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541180
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości