Zarządzenie Nr 76/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:

 

   - prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 363/ 14 o pow. 876 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny gm. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedziba w Ostródzie,

 

   - prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 363/16 o pow. 2025 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 3 sierpnia 2007r. Rep. A Nr 3449 /2007 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Arturu Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.08.2007, ostatnia aktualizacja: 22.08.2007, odsłon: 1 032


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238752
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości