ZARZĄDZENIE Nr 75/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 lipca 2014 r.

 

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka
nr 6/11, położonej w obrębie Miejska Wola, stanowiącej własność Gminy Ostróda, na okres 3 lat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.07.2014, ostatnia aktualizacja: 10.07.2014, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622597
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości