Zarządzenie Nr 75/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 2010r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku  

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r

o rachunkowości ( DZ. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządzam się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w

 Szyldaku za rok obrotowy od 01.01.2009 do31.12.2009 r.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu,

 rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik

 nr 1 do zarządzenia

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2010, ostatnia aktualizacja: 19.08.2010, odsłon: 864


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097441
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości