Zarządzenie Nr 75/05

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 28 września  2005r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 28  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz.U Nr  207, poz.2108 /  - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej U G Ostróda.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3.  Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

      do przeprowadzenia rokowań  na sprzedaż działki  niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej  Nr 331/2 o pow. 0,1121 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 06.11.2005, ostatnia aktualizacja: 06.11.2005, odsłon: 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214712
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości